Για ένα σχολείο με ΣΧΕΔΙΟ

Για ένα σχολείο με ΣΧΕΔΙΟ

Η ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ διοργανώνει Έκθεση με έργα 43 εικαστικών εκπαιδευτικών Β. Ελλάδας με τίτλο «Για ένα σχολείο με ΣΧΕΔΙΟ» στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Αλλατίνι-Ντασώ, Λεωφ. Στρατού 2Α, Θεσσαλονίκη)

Εγκαίνια Έκθεσης: Τρίτη 29 Ιουνίου στις 19:00 μ.μ

Διάρκεια έκθεσης: 29 Ιουνίου – 6 Ιουλίου 2021

Έργο (Μέρος): ΑΚΟΥΑΡΕΛΕΣ Α.ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ