Έτος 2250 μ.Χ “φωλιά ορτυκιού”

Έτος   2250 μ.Χ    “φωλιά ορτυκιού”

 

1000 μ.Χ    μέγεθος αυγού  3,5 cm.

1500 μ.Χ    μέγεθος αυγού  3,5 cm.

1900 μ.Χ   μέγεθος αυγού  3,5 cm.

1990 μ.Χ   μέγεθος αυγού 3,5 cm.

2011 μ.Χ   μέγεθος  αυγού 3,5 cm.

…..

…..

2250 μ.Χ  μέγεθος αυγού  18 cm. ……∞;

 Η φύση,  το σύστημα ,που απαρτίζεται από καθε μορφή ζωής βρίσκεται σε κατάσταση δυναμικής ισορροπίας , με την αλλαγή ενός μέρους του επηρεάζονται τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος, παρόλο που η επιβίωσή του εξαρτάται από τη διαφύλαξη του οικοσυστήματος, προσαρμόζει τη φύση στον εαυτό του και τις ανάγκες του, μεταμορφώνοντας την συνεχώς.  Με την τεχνολογική “Eπανάσταση ” στο όνομα της ανάπτυξης και της καλυτέρευσης των συνθηκών διαβίωσης, ο άνθρωπος  περνά από το ένα είδος ενέργειας σε ενα άλλο,φτάνοντας στη χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας για “ειρηνικούς ”(;) σκοπούς. Έτσι με την άπληστη συμπεριφορά του το περιβάλλον γίνεται εχθρικό για καθε οργανισμό. Ατυχήματα όπως το Τσερνομπιλ, ό,που η εκθεση κάποιων οργανισμών σε ακτινοβολία προκάλεσε το θάνατο τους, σε άλλους προκάλεσε μεταλλάξεις στο γεννετικό υλικό οι οποίες μεταβιβάζονται στους απογόνους τους, με συνέπεια την τερατογένεση ή την εμφάνιση δυσμορφιών εξαιτιας γονιδιακών ή χρωμοσω-μικών αλλοιώσεων.

Υλικά: χαρτόνι,σμάλτα,αυγά στρουθοκαμίλου,φελιζόλ,στάχια, χώμα.