Οπτικό και Ηχητικό Κολάζ
ΡΟΥΑ ΜΑΤ
WOMAN
ΣΥΜΒΙΩΣΗ
ΑΚΟΥΑΡΕΛΕΣ
WATER COLORS
SYMBIOSIS
WOMAN
ROI MAT
VISUAL AND SOUND COLLAGE
Χαρακτικά
Χαρακτικά
Οριοθετησεις
Οριοθετησεις
Μυστήριο
Mystery
15η Μπιενάλε Νέων Θεσσαλονίκη
15th New Artist’s Bienale Thessaloniki
Με τα δάχτυλα στην πρίζα
With the fingers in the socket
Ακουαρέλες Α.Λογοθέτης
Aquarelles A.Logothetis
Πολυμορφικός καθρέπτης
POLYMORPHIC MIRROR
Ακουαρέλες Πρόσωπα
Aquarelles – Face?…Facades?
Ακουαρέλες Α. Λογοθέτης
Aquarelles A.Logothetis
Πρόσωπα;… Προσωπεία;
Face?…Facedes?