15η Μπιενάλε Νέων Θεσσαλονίκη SYMBIOSIS

Simbiosis

15η Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών

17-23 Οκτωβρίου 2011

Στοά Μαλακοπή, 1ος όροφος, Συγκρού 7, βηλαρά 2

Συμμετοχή με την εικαστική ομάδα Ε-ART

Έργα: